Categorie: Schenkbelasting

Belastingdienst - foto HW's Blog | Heetebrij.Net #erfbelasting #schenkbelasting #inkomstenbelasting #overdrachtsbelasting #omzetbelasting #aanslag 1

Aangifte Erfbelasting: Wat te doen als de WOZ-waarde van de woning nog niet bekend is?

Uit contact tussen de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Belastingdienst is gebleken dat het makkelijker is bij de aangifte erfbelasting of schenkbelasting een beroep te doen op een lagere WOZ-waarde als een woning wordt geërfd of geschonken....