Aangifte Erfbelasting: Wat te doen als de WOZ-waarde van de woning nog niet bekend is?

Belastingdienst - foto HW's Blog | Heetebrij.Net #erfbelasting #schenkbelasting #inkomstenbelasting #overdrachtsbelasting #omzetbelasting #aanslagUit contact tussen de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Belastingdienst is gebleken dat het makkelijker is bij de aangifte erfbelasting of schenkbelasting een beroep te doen op een lagere WOZ-waarde als een woning wordt geërfd of geschonken.

Sinds 1 januari 2012 bestaat de mogelijkheid om voor de erfbelasting en schenkbelasting te kiezen voor de WOZ-waarde. Je kunt kiezen voor de WOZ-waarde die geldt voor het kalenderjaar waarin de woning wordt verkregen of voor de WOZ-waarde die geldt voor het daarop volgende kalenderjaar (artikel 21 lid 5 Successiewet).

Ten tijde van het indienen van de aangifte is de laatste WOZ-waarde meestal nog niet bekend. De Belastingdienst heeft desgevraagd bevestigd dat dan de eerste WOZ-waarde moet worden ingevuld en dat als later blijkt dat de laatste WOZ-waarde lager is, de aanslag ambtshalve wordt verminderd.

Voorbeeld

Wanneer bijvoorbeeld de erflater in 2012 is overleden, kan worden gekozen voor de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2011 (WOZ-beschikking voor 2012) of de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2012 (WOZ-beschikking voor 2013).

De laatste WOZ-waarde wordt echter pas begin 2013 bekend gemaakt. Om belastingrente te vermijden, zal de aangifte erfbelasting tijdig moeten worden ingediend. De KNB heeft uit de praktijk begrepen dat dan de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2011 wordt ingevuld en dat vervolgens bezwaar wordt gemaakt tegen de aanslag om de mogelijkheid open te houden later te kunnen kiezen voor de mogelijk lagere WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2012.

Onlangs begreep de KNB uit de praktijk dat een inspecteur heeft aangegeven dat geen bezwaar hoeft te worden ingediend omdat gewoon achteraf een beroep kan worden gedaan op de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2012 als blijkt dat deze voordeliger is. Volgens de inspecteur wordt in zo’n geval ambtshalve teruggave verleend van de teveel betaalde erfbelasting en schenkbelasting. De Belastingdienst heeft deze werkwijze desgevraagd bevestigd.

Kort briefje

In de toelichting op de model-aangifte erfbelasting 2013 van de Belastingdienst staat:

Vraag 3a Woningen in Nederland

Bij vraag 3a mag u kiezen of u de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2012 of 1 januari 2013 invult. Behalve als de woning is veranderd na het vaststellen van de WOZ-waarde en voor het overlijden.

Hebt u de WOZ-waarde met de peildatum 1 januari 2013 nog niet ontvangen van uw gemeente? Dan vult u de WOZ-waarde in met de peildatum 1 januari 2012. Als later blijkt dat de WOZ-waarde met de peildatum 1 januari 2013 lager is, kunt u alsnog bezwaar maken tegen de eerder opgegeven waarde, ook na de bezwaartermijn van zes weken. Wij verminderen dan de aanslag.

De Belastingdienst heeft aangegeven dat bij een lagere WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2013 een formeel bezwaar niet nodig is. Na ontvangst van de lagere WOZ-beschikking door de cliënt volstaat een kort briefje aan de Belastingdienst met het liefst bijgevoegd een kopie van deze WOZ-beschikking. Dit laatste omdat het soms even duurt voordat de nieuwe WOZ-gegevens voor de Belastingdienst beschikbaar zijn. Vervolgens wordt de aanslag ambtshalve verminderd.

Let op

Voor de goede orde merk ik op dat de termijn voor ambtshalve vermindering eindigt door verloop van 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarop de aanslag betrekking heeft.

Bron: persbericht KNB 26 februari 2013

Print Friendly, PDF & Email

Hans-Willem Heetebrij

Ik ben notaris/partner bij een notariskantoor. Vastgoed en familierecht zijn mijn specialismen binnen het notariaat. Daarnaast ben ik een fan van Social Media.

1 reactie

  1. meestervaria schreef:

    Stanks, had het bericht van de knb nog niet gelezen. Zag je bericht langskomen in de mailbox.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.