Over HW’s Blog | Heetebrij.Net

Waar gaat HW’s Blog | Heetebrij.Net over?

HW’s Blog | Heetebrij.Net probeert op een simpele wijze ingewikkelde notariszaken uit te leggen of toe te lichten. Allerlei soort zaken kunnen daarbij de revue passeren. Denk aan vragen over erfenissen, een woning aan-/verkopen of een onderneming beginnen. Steeds zullen zoveel mogelijk actuele zaken worden besproken. Daarnaast kunnen ook vragen van lezers aan de orde komen.

Wie is HW?

Hans-Willem Heetebrij

Hans-Willem (HW) Heetebrij is notaris en partner bij Het Notarieel, vestiging Emmeloord. Hij werkt in de algemene praktijk, dat wil zeggen dat bijna alle zaken door hem behandeld kunnen worden. Feitelijk richt hij zich met name op (bedrijfs- en agrarisch) vastgoed en familierecht. Verder treedt hij -zowel binnen als buiten zijn kantoor- vaak op als troubleshooter voor afwijkende gevallen.

Hoe neem ik contact op met HW?

Volg HW op:

Gebruiksvoorwaarden

Alle inhoud van HW’s Blog | Heetebrij.Net, tenzij anders vermeld, is origineel materiaal dat is gemaakt door Hans-Willem (HW) Heetebrij en gepubliceerd onder een Creative Commons-licentie. De volgende copyright verklaring geldt:

Copyright © 2020 Hans-Willem Heetebrij (HW’s Blog | Heetebrij.Net),
sommige rechten voorbehouden.

U bent van harte welkom om deze content te publiceren onder de volgende voorwaarden.

Geen toestemming is nodig om uittreksels of materiaal geciteerd uit HW’s Blog | Heetebrij.Net opnieuw te publiceren zolang Hans-Willem Heetebrij (HW’s Blog | Heetebrij.Net) is geïdentificeerd als de auteur. Een link naar het originele artikel of op de homepage HW’s Blog | Heetebrij.Net is vereist voor elk citaat langer dan 140 tekens.

Toestemming is vereist om een volledig bericht publiceren van HW’s Blog | Heetebrij.Net of een belangrijk deel van een post, in elk medium, inclusief maar niet beperkt tot, het web, e-mail, print of RSS-feeds. De volgende voorwaarden moet worden voldaan voordat toestemming wordt gegeven:

  • Bewerkingen aan de inhoud mogen gedaan worden voor omvang- en opmaak-doeleinden. Bewerkingen moeten de betekenis van het aangehaalde materiaal behouden en mogen niet de intentie van de auteur anders wijzigen.
  • Het heruitgegeven bericht moet de oorspronkelijke titel bevatten, die moet verschijnen voor de ‘body’ van het bericht.
  • Het heruitgegeven bericht moet een naamregel voor de oorspronkelijke auteur (Hans-Willem Heetebrij, tenzij anders aangegeven). De naamregel moet ook verschijnen voor de ‘body’ van het bericht.
  • Een URL die verwijst terug naar HW’s Blog | Heetebrij.Net moet vergezeld gaan van het gepubliceerde bericht. De beste manier om dit te doen is met een permalinked post titel. De expliciete URL van het bericht moet worden afgedrukt wanneer het bericht wordt heruitgegeven op niet-hyperlinked media.

In alle gevallen, HW’s Blog | Heetebrij.Net behoudt zich het recht voor om toestemming tot publicatie van zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal te weigeren of in te trekken , indien zij van mening is dat een dergelijke herpublicatie haar belangen zou schaden.

Op persoonlijke titel / uitsluiting aansprakelijkheid

Dit weblog wordt door mij (Hans-Willem Heetebrij) op persoonlijke titel geschreven en dus niet namens het notariskantoor waar ik werkzaam ben. De standpunten en meningen op deze website, zijn dan ook mijn persoonlijke mening en staan los van eventuele officiële standpunten van het notariskantoor waar ik werkzaam ben.

Ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud van uitlatingen en reacties van derden op de hier gepubliceerde stukken. Ook aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van de berichten en meningen op dit weblog wordt afgewezen.

Print Friendly, PDF & Email