Inmeting perceel door het Kadaster: wat is de beste (en goedkoopste) manier? Editie 2023

Kadaster

In dit artikel zet ik uiteen hoe inmeting van een perceel door het Kadaster werkt en wat de kosten zijn. Hier krijg je mee te maken als je een gedeelte van een kadastraal perceel koopt. Dit artikel is bijgewerkt naar de Kadaster tarieven van 2023.

Perceelsgrenzen

Als je eigenaar van een woning, bedrijfspand of andere onroerende zaak wilt worden, is het ook handig om te weten waar de grenzen van het perceel lopen. Hoe kom je er achter waar die grenzen lopen?

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Dat geldt ook voor schepen, luchtvaartuigen en ondergrondse netwerken. Deze wettelijke taak borgt de rechtszekerheid: wat is van wie, waar lopen de grenzen. 

Een voorbeeld van een kadastrale kaart (de zwarte lijnen geven de kadastrale grenzen aan en de rode lijnen geeft een indicatie van de bebouwing):

Voorbeeld kadastrale kaart
Voorbeeld kadastrale kaart

Hoe wijzig ik een perceelsgrens?

Uiteraard kunnen de perceelsgrenzen wijzigen. Bijvoorbeeld als je een stukje tuin aan de buurman wilt overdragen. Naast het feit dat je daarvoor bij de notaris een akte van levering moet laten opmaken, zal de grens aangepast moeten worden bij het Kadaster. Het Kadaster zal dan ter plaatse de nieuwe grens komen inmeten. Het perceelnummer verandert ook door de inmeting; bijvoorbeeld perceelnummer 1215 wordt in tweeën gesplitst en is na de inmeting perceelnummers 1216 en 1217.

Aanwijs van de nieuwe grens

Een afgepaald perceel waar de aanwijs kan plaatsvinden.
Een afgepaald perceel waar de aanwijs kan plaatsvinden.

Er zal ook een zogenaamde ‘aanwijs’ plaatsvinden. Dit houdt in dat een landmeter van het Kadaster langskomt om ter plekke de nieuwe grenzen op te nemen met de betrokken eigenaar. Dat gebeurt tegenwoordig met GPS. Nadat de landmeter is geweest, worden de meetgegevens in de kadastrale registratie verwerkt en worden (definitief) een nieuw kadastraal nummer en een oppervlakte toegekend.

Hoe regel je de inmeting?

Dit kan op drie manieren:

 1. Splitsen van percelen (vooraf splitsen met definitieve grenzen)
  In dit geval zal de huidige eigenaar van het perceel opdracht geven aan het Kadaster om langs te komen voor inmeting van het perceel (de aanwijs). Daarvoor heeft het Kadaster max. 20 werkdagen nodig. Dit gebeurt voordat het perceel bij de notaris wordt overgedragen. Als je vervolgens bij de notaris zit, dan zullen de nieuwe kadastrale grenzen, oppervlakten en perceelnummers bekend zijn. Vooraf duidelijkheid dus.
 2. Voorlopige kadastrale grenzen (VKG) (vooraf splitsen met voorlopige grenzen; verificatiemeting achteraf)
  Steeds meer notariskantoren, gemeenten, provincies, projectontwikkelaars e.d. kunnen gebruik maken van ‘Splits‘. Dit is een webapplicatie waarbij de gebruiker zelf een nieuwe kadastrale grens tekent op de kadastrale kaart. Daardoor ontstaan definitieve nieuwe kadastrale perceelnummers met voorlopige kadastrale grenzen en oppervlakten: zogenaamde ‘VKG-percelen’. Na het inschrijven van de notariële akte komt het Kadaster nog wel langs voor een verificatiemeting (de aanwijs).
 3. Als gedeeltelijk perceel overdragen (achteraf) 
  Als laatste mogelijkheid kun je het (deel)perceel overdragen via de notaris zonder dat het Kadaster is geweest. Er zal een situatieschets gemaakt moeten worden en aan de akte gehecht moeten worden. Het Kadaster zal – nadat de akte daar ingeschreven is – bericht sturen aan beide partijen (verkoper en koper) dat zij langskomen voor inmeting (de aanwijs). Dit kan vaak tot een jaar duren, bij nieuwbouwproject soms zelfs langer. Tot die tijd zal het Kadaster nog geen definitieve nummers, grenzen of oppervlakten toewijzen, maar wel administratief nieuwe nummers vormen en voorlopige grenzen en -oppervlakte.

Kosten inmeting perceel

De kosten (tarieven 2023) verschillen:

 1. Splitsen van percelen (vooraf splitsen met definitieve grenzen)
  Voor dit systeem geldt dat de kosten bedragen (maximaal) € 420,- per nieuw gevormd perceel waarbij het resterende gedeelte niet meetelt. Je telt het aantal nieuwe percelen minus het aantal oude percelen. Dus als een perceel in drieën gesplitst wordt, bedragen de kosten:
  (3-1=) 2 * € 420,- = € 840,-.
  Bij het vormen van meer dan 50 percelen of het vormen van percelen op basis van externe meetgegevens gelden andere, lagere tarieven.
  Bij kleine percelen (max. 100 m2) geldt bij vooraf meting een zgn. ‘grenscorrectietarief’: de kosten zijn per nieuw gevormd perceel €156,-. NB: Dit geldt alleen bij grenscorrectie waarbij het perceel al in gebruik is bij de wederpartij of bij projecten met 50 of meer percelen.
 2. Voorlopige kadastrale grenzen (VKG) (vooraf splitsen met voorlopige grenzen; verificatiemeting achteraf)
  Allereerst rekent het Kadaster bij het intekenen in de webapplicatie Splits € 95,- per nieuw gevormd VKG-perceel. Bij inschrijving van de notariële akte bij het Kadaster brengt zij vervolgens € 630,- (verificatiemeting) in rekening per VKG-perceel met een voorlopige grens.
  Als het een klein perceel is (< 100 m2) en de waarde is lager dan € 6.500,- is het tarief voor de verificatiemeting € 61,- per VKG-perceel.
  (NB: Zolang de verificatiemeting na de overdracht van een nieuw perceel nog niet verwerkt is, zal het resterende perceel nog steeds als VKG-perceel te boek staan.)
  NB: ga je vervolgens het resterende VKG-perceel overdragen, dan wordt niet nogmaals het verificatietarief gerekend als het verificatietarief al eerder is gefactureerd door het Kadaster bij een andere akte.
 3. Als gedeeltelijk perceel overdragen (achteraf) 
  Hiervoor zijn de kosten € 1.260,- per over te dragen gedeelte van een perceel.
  Het maakt daarbij niet meer uit of er sprake is van meerdere, aaneengesloten percelen. Per gedeelte van een perceel kost het € 1.260,-.

Let op:

 1. Soms kan het interessant zijn om ingeval van meerdere in te meten percelen eerst deze percelen samen te voegen en vervolgens pas te splitsen. Het samenvoegen via de applicatie ‘Verenig’ is kosteloos. Verenig is beschikbaar voor notariskantoren, gemeente, etc die ook Splits gebruiken.
 2. Bovenstaande kosten zijn puur de kosten voor inmeting door het Kadaster. Daarnaast zul je ook te maken krijgen met notariskosten voor de akte van levering, maar ook kosten voor inschrijving van de akte bij het Kadaster. Deze inschrijfkosten zijn € 137,50 per nieuwe eigenaar of € 78,50 als de notaris kan gebruikmaken van een ‘KIK-akte‘. Het inschrijftarief betaal je dus altijd, naast eventuele inmetingskosten.
  Zie voor meer informatie over de notariskosten dit artikel en over notariskeuze dit artikel.

Wat is voordelig voor inmeting perceel?

Tip van HW

Het kan voordelig zijn om uit te rekenen wat de kosten in jouw situatie zullen zijn voor elke genoemde optie. Ondanks het feit dat vooraf inmeting (optie 1) vaak het meest duidelijk en zeker is voor de betrokken partijen, kunnen de kosten bij Splits (al dan niet in combinatie met samenvoegen van percelen) voordeliger zijn qua kosten. Optie 3 zal waarschijnlijk op den duur uitsterven.

De meest actuele tarieven kun je altijd nakijken op de website van het Kadaster.

Heb je een concreet geval, dan mag je die natuurlijk altijd voorleggen. Daarvoor kun je het contactformulier gebruiken.

Dit artikel is bijgewerkt op 20 januari 2023.

PS: Hoe werkt de aanwijs bij inmeting perceel?

In een filmpje van het Kadaster kun je zien wat de aanwijs exact inhoudt: https://www.kadaster.nl/-/wat-is-een-aanwijs-

Print Friendly, PDF & Email

Hans-Willem Heetebrij

Ik ben notaris/partner bij een notariskantoor. Vastgoed en familierecht zijn mijn specialismen binnen het notariaat. Daarnaast ben ik een fan van Social Media.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.