Uitvaartkosten: wie betaalt de rekening?

Uitvaart graf kerkhof

Foto: HW’s Blog | Heetebrij.net

Een veelvoorkomende vraag is wie de uitvaartkosten moet betalen. Een begrafenis of crematie kost al gauw 5000-7000 euro. Had de overledene geen uitvaartverzekering, of had hij geen goede verzekering? Dan kan betaling van de rekening een probleem worden. Met name als er niet genoeg geld in de erfenis is om de uitvaart te betalen. Wie betaalt de rekening dan? Moet je bijvoorbeeld als kind altijd de uitvaartkosten van je ouders betalen? 

Het hangt er allereerst vanaf wie de opdrachtgever van de uitvaart is. Verder ga ik er vanuit dat er geen uitvaartverzekering is, of dat de uitkering daarvan niet voldoende is om alle uitvaartkosten te betalen.

Familie is opdrachtgever

Als de familie (partner, kinderen, ouders, broers/zusters, etc) of anderen (buurman, vriend, etc) opdracht voor de uitvaart geven, dan zullen zij ook de uitvaartkosten moeten betalen. Zij zijn immers de opdrachtgever van de uitvaartondernemer.

Wel zullen zij de kosten kunnen verhalen op de nalatenschap en daarmee op de erfgenamen. Meestal zijn de opdrachtgevers ook de erfgenamen. Als de erfenis niet voldoende is om de opdrachtgever te kunnen terugbetalen, dan zullen de erfgenamen moeten terugbetalen. Let wel, als de erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaard hebben, zijn ze in principe niet privé aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. In dat geval zal de opdrachtgever van de uitvaart het restant zelf moeten betalen.

Gemeente is opdrachtgever

In sommige gevallen is er geen familie of een ander die de uitvaart wil verzorgen. In dat geval is de Gemeente (burgemeester) op grond van de Wet op de lijkbezorging verplicht om dat wel te doen.

De Gemeente kan (als er niet genoeg geld aanwezig is) vervolgens die kosten verhalen op:

 1. de nalatenschap (lees: de erfgenamen), en voor zover dat niet voldoende is:
 2. de bloed- en aanverwanten die tot levensonderhoud van de overledene verplicht zouden zijn geweest volgens de artikelen 392-396 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek, dat zijn:
  1. de echtgenoot/geregistreerd partner van de overledene;
  2. de ex-echtgenoot/ex-geregistreerd partner van de overledene, voor zover deze onderhoudsplichtig was ten opzichte van de overledene;
  3. de ouders;
  4. de kinderen;
  5. behuwdkinderen (schoonkinderen);
  6. schoonouders;
  7. stiefouders;
  8. de verwekker van het overleden kind dat alleen een moeder heeft;
  9. de man die als levensgezel van de moeder (van het overleden kind) ingestemd heeft met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad;
 3. de reder (de zeewerkgever), indien en voor zover kosten van de lijkbezorging op grond van artikel 720, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor diens rekening komen.

Dus wie betaalt nu eigenlijk de uitvaartkosten?

De opdrachtgever van de uitvaart betaalt altijd de kosten. Die kan de kosten verhalen op de nalatenschap (de erfgenamen), maar als dat niet voldoende is dan betaalt de opdrachtgever het restant zelf.
Soms betaalt de Gemeente de uitvaartkosten, maar die zal proberen die kosten te verhalen op de erfgenamen of op de familieleden. Als kind ben je in zo’n geval verplicht de uitvaartkosten van je ouders terug te betalen aan de Gemeente, ook al ben je geen erfgenaam. Dit geldt ook als je al jaren geen contact meer met je ouders had.

NB: In de genoemde wetsartikelen staan nog enkele uitzonderingen/beperkingen vermeld die ik hier onbesproken laat.

Print Friendly, PDF & Email

Hans-Willem Heetebrij

Ik ben notaris/partner bij een notariskantoor. Vastgoed en familierecht zijn mijn specialismen binnen het notariaat. Daarnaast ben ik een fan van Social Media.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.