Eigen bijdrage AWBZ: Hoe zit het eigenlijk en wat kan ik er aan doen?

Eigen Bijdrage AWBZEen actueel onderwerp is momenteel de ‘Eigen Bijdrage AWBZ’: “Als je in een bejaardentehuis zit, moet je toch je eigen vermogen opeten?“.

Hoe zit het eigenlijk en wat kun je er aan doen om te voorkomen dat je vermogen opgaat aan de eigen bijdrage? Dat leg ik in dit artikel uit.

Wat is de AWBZ?

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoedt langdurige zorg voor mensen met een ernstige beperking. Het gaat om beperkingen door een handicap, chronische ziekte of ouderdom. Op die manier hoef je geen hoge kosten te maken als je dure verpleging, verzorging of behandeling nodig heeft.

Als je aanspraak op de AWBZ wilt maken, heb je een AWBZ-indicatie nodig. Hoe je dat regelt kun je lezen op www.rijksoverheid.nl.

Eigen Bijdrage AWBZ

Als je 18 jaar of ouder bent en in een AWBZ-instelling woont, moet je een eigen bijdrage betalen. De eigen bijdrage werd tot 1 januari 2013 vastgesteld uitsluitend op basis van het inkomen, zoals AOW, pensioen en de renteinkomsten uit spaartegoeden.

Hoogte eigen bijdrage

Er zijn 2 soorten eigen bijdragen voor zorg met verblijf:

 1. Lage eigen bijdrage
  De eerste 6 maanden van je verblijf in een AWBZ-instelling betaal je de lage eigen bijdrage. Daarna hangt het van je persoonlijke omstandigheden af welke bijdrage je betaalt. Deze lage eigen bijdrage is minimaal € 152,- per maand en maximaal € 797,80 per maand.
 2. Hoge eigen bijdrage
  De hoge bijdrage is maximaal € 2.189,20 per maand. Bij de berekening van de hoge eigen bijdrage houdt het CAK er rekening mee dat je zak- en kleedgeld overhoudt.

De hoogte van de eigen bijdrage hangt bovendien af van:

CAK berekent eigen bijdrage

Het Centraal Administratiekantoor (CAK)Het CAK berekent jouw eigen bijdrage voor 2013 op basis van je inkomen over 2011 (het kijkt dus 2 jaar terug!). Je ontvangt maandelijks een factuur met het bedrag dat je moet betalen.

Je kunt ook zelf berekenen hoe hoog jouw eigen bijdrage is voor zorg met verblijf op de website van het CAK. Maar dit bedrag kan afwijken van het bedrag dat je uiteindelijk moet betalen.

Hogere eigen bijdrage bij veel vermogen per 1 januari 2013

Het kabinet heeft per 1 januari 2013 de eigen bijdrage voor de AWBZ verhoogd voor mensen met eigen vermogen. Dit is het punt waar momenteel veel over te doen is in de media.

Voor de mensen met eigen vermogen is de eigen bijdrage AWBZ per 1 januari 2013 omhoog gegaan door de zogenaamde ‘vermogensinkomensbijtelling’. Om de bijdrage te berekenen wordt dan 8% van het box 3-vermogen opgeteld bij uw inkomen. Hierover wordt de eigen bijdrage berekend. Op de website van het CAK kun je berekenen hoe hoog je eigen bijdrage is.

Voorbeeld

Iemand die verblijft in een zorginstelling heeft als inkomen uitsluitend AOW. Van de AOW wordt het grootste gedeelte gebruikt voor de eigen bijdrage. Daarnaast heeft hij een tegoed op een spaarrekening van € 101.000,-.

Dat spaartegoed geldt als vermogen. Van het spaartegoed wordt een gedeelte van ongeveer € 21.000,- niet meegeteld (=heffingsvrij vermogen in box 3). Van het resterende bedrag moet per jaar 8% als eigen bijdrage worden betaald. In het eerste jaar is dat resterende bedrag € 80.000,-. Daarvan wordt 8%, dat is € 6.400,-, aangewend voor de eigen bijdrage.

Er is een maximum: de totale eigen bijdrage is nooit meer dan € 26.270,- per jaar.

Kijk voor meer voorbeelden van de berekening in de brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/Wmo.

Complicerende factor: de eigen woning

Een complicatie treedt op wanneer het vermogen bestaat uit een te koop staande of verhuurde woning. De waarde van die woning geldt als vermogen, dus de 8%-regel is daarop van toepassing. Het probleem is dat die waarde niet beschikbaar is in de vorm van geld waarmee de eigen bijdrage kan worden betaald.

Hoe kan ik de Eigen Bijdrage AWBZ beperken?

Zoals uit het voorbeeld als blijkt kan de eigen bijdrage AWBZ in sommige gevallen behoorlijk in de papieren lopen. Daarnaast kun je met de betaling van de eigen bijdrage in de problemen komen als je vermogen in je huis zit.

Er zijn enkele oplossingen denkbaar die helpen de eigen bijdrage AWBZ te beperken:

 • te zorgen voor een langstlevende-testament dat is toegesneden op deze nieuwe situatie;
 • het overdragen van vermogen aan je (klein)kinderen, bijvoorbeeld in de vorm van het erkennen van een schuld aan de (klein)kinderen (‘papieren schenking’), of door de eigen woning op naam van de kinderen te zetten (let wel op de tip hierna!);
 • het uitbetalen door de langstlevende ouder van de schulden aan de kinderen in verband met het eerdere overlijden van de partner/andere ouder;
 • het bezwaar maken tegen de (te hoge) WOZ-waarde van de eigen woning;
 • het onderbrengen van je vermogen in een eigen BV;
 • levenstestament of algemene volmacht zodat je gemachtigde zaken (alsnog) kan regelen als je het zelf niet meer kunt.

Deze oplossingen zullen evenwel niet direct effect hebben, omdat de peildatum voor de vaststelling van de eigen bijdrage twee jaar terug kijkt. Voor de eigen bijdrage van 2013 wordt dus gekeken naar het vermogen per 1 januari 2011.

‘Elk voordeel heb z’n nadeel’

Tip van HWElke (gezins)situatie is verschillend en de oplossingen die ik hierboven aangaf hebben naast het AWBZ-voordeel vaak ook nadelen.

Die liggen soms op civielrechtelijk vlak (ben ik zelf nog wel baas over mijn vermogen?) maar vaker nog op fiscaal vlak (inkomstenbelasting, erfbelasting, schenkbelasting).

Laat je dus goed voorlichten door je notaris/adviseur en vraag om een maatwerk-advies!

Bron: www.rijksoverheid.nl

Print Friendly, PDF & Email

Hans-Willem Heetebrij

Ik ben notaris/partner bij een notariskantoor. Vastgoed en familierecht zijn mijn specialismen binnen het notariaat. Daarnaast ben ik een fan van Social Media.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.