Belangrijkste wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2013

Belastingheffing 2013: In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2013. De Eerste Kamer heeft op 18 december ingestemd met het Belastingplan 2013,...