Erfpacht update: Minister Blok laat erfpacht aan gemeente over

‘Erfpacht is primair een afweging voor lokale politiek’

Erfpacht op woningen

Foto: ANP

Het inzetten van het instrument van gemeentelijke erfpacht is al heel lang primair een afweging voor de lokale politiek. Dat zegt minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok als antwoord op eerdere Kamervragen van Tweede Kamerlid Barbara Visser (VVD).

Visser stelde deze vragen naar aanleiding van het voorstel van de gemeente Amsterdam om nieuwe erfpachtvoorwaarden in te voeren, waarin staat dat de canon wordt herzien wanneer de woning wordt overgedragen.

Amsterdam wilde volgens de minister altijd al dat de waardestijging van de grond voor de gemeente moet zijn en daarnaast dat de gemeente met de uitgifte in erfpacht invloed kan uitoefenen op het gebruik van de grond. Ook in het huidige voorstel zijn dit de redenen waarom de gemeente Amsterdam aan erfpacht blijft vasthouden.

De minister antwoordt dit op de vraag van Visser of het ongewenst is wanneer gemeentelijke erfpacht niet alleen wordt ingezet als sturingsinstrument van het ruimtelijk ordeningsbeleid, maar ook als een financieel product ten behoeve van de inkomsten van gemeenten. De bewindsman vind wel dat waar mogelijk kopers de keuze zouden moeten hebben tussen verwerving van een woning in volle eigendom dan wel in erfpacht.

Grenzen en kaders erfpachtvoorwaarden

Bij het vaststellen van erfpachtvoorwaarden zijn gemeenten gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. En wanneer een gemeente privaatrechtelijk handelt, gelden in aanvulling daarop ook de hiervoor gebruikelijke vereisten van het Burgerlijk Wetboek, artikel 6:2 en artikel 6:248, aldus de minister.

Blok vervolgt: ‘Dit houdt in dat juist vanwege de grote mate van contractvrijheid die partijen genieten, verwacht mag worden dat men op grond van de normen van redelijkheid en billijkheid over en weer rekening houdt met elkaars gerechtvaardigde belangen, zie hiervoor ook mijn eerder beantwoorde vragen over particuliere erfpacht, TK 2012–2013, nr. 24641.’

Deze grenzen en kaders, waarnaar door Visser ook werd gevraagd, gelden volgens Blok ook als waarborg dat gemeentelijke regels omtrent erfpacht geen oneigenlijke invloed hebben op de mogelijkheden tot hypothecaire financiering dan wel de mogelijkheid tot adequate waardebepaling van een woning.

Bron: KNB Nieuwsbericht 16 juli 2013

Print Friendly, PDF & Email

Hans-Willem Heetebrij

Ik ben notaris/partner bij een notariskantoor. Vastgoed en familierecht zijn mijn specialismen binnen het notariaat. Daarnaast ben ik een fan van Social Media.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.