Overdrachtsbelasting update: verruiming 6 maandstermijn bij doorverkoop!

overdrachtsbelastingMet ingang van 1 september 2012 wordt voor de overdrachtsbelasting de termijn voor doorverkoop van woningen en bedrijfspanden binnen 6 maanden verruimd naar 36 maanden. Hieronder geef ik een korte toelichting.

6 maanden-regeling

Sinds jaar en dag is er een tegemoetkoming voor de overdrachtsbelasting indien een onroerende zaak (woning, bedrijfspand, perceel grond, appartement, etc) wordt doorverkocht binnen 6 maanden na de aankoop.
Je mag als koper het bedrag waarover overdrachtsbelasting betaald moet worden (‘grondslag‘: meestal de koopprijs), verminderen met het bedrag waarover de verkoper overdrachtsbelasting heeft betaald. Dit geldt alleen als de aankoop door de verkoper binnen 6 maanden voor de aankoop van de huidige koper ligt. Daarbij gaat het om de datum waarop de notariële akte van levering is getekend.

Voorbeeld

A levert op 1 september 2011 bij de notaris aan B een woning voor € 200.000,00. Daarover dient door B aan overdrachtsbelasting te worden betaald: 2% over € 200.000,00, dat is € 4.000,00.

Vervolgens verkoopt B de woning door aan C voor € 250.000,00 en wordt op 1 februari 2012 (binnen 6 maanden dus) daarvoor de akte bij de notaris getekend. C zou normaal gesproken 2% overdrachtsbelasting over de koopprijs betalen, maar kan aanspraak maken op de 6 maanden-regeling (artikel 13 Wet belastingen rechtsverkeer (WBR)). C mag dan de grondslag bij de vorige aankoop door B aftrekken van de grondslag bij deze transactie, oftewel:

huidige grondslag : € 250.000,00  minus vorige grondslag : € 200.000,00 = € 50.000,00.
Daarover is 2% of € 1.000,00 overdrachtsbelasting verschuldigd.

Vaak zal de koper (C) overigens toch de volledige 2% over zijn koopprijs betalen. Het bedrag dat bij de fiscus bespaart wordt, zal op grond van het koopcontract meestal toekomen aan de verkoper (B), zodat dit bij B geen kostenpost vormt. De afstemming hiervan en de tekst in het koopcontract luistert wel nauw. Later in een volgend artikel meer over de haken en ogen daarvan.

Verruiming van de regeling

Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers

Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers

Op 31 augustus 2012 maakte Staatssecretaris van Financien Frans Weekers bekend dat deze termijn van 6 maanden wordt verruimd naar 36 maanden. De maatregel is opgenomen in het Belastingplan 2013, maar gaat door een goedkeurend beleidsbesluit al in per 1 september 2012 en loopt tot 1 januari 2015.

Dit betekent concreet dat als een onroerende zaak in de periode van 1 september 2012 tot 1 januari 2015 wordt verkregen, bij een opvolgende verkrijging van dezelfde onroerende zaak binnen 36 maanden slechts over de meerwaarde overdrachtsbelasting is verschuldigd. De maatregel geldt zowel voor woningen als niet-woningen.

Over de achtergrond van dit besluit wordt in een nieuwsbericht van de KNB het volgende gezegd:

Volgens Weekers kan vanwege de huidige stagnerende vastgoedmarkt onvoldoende gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om bij doorverkoop van een woning of bedrijfspand een vermindering van de overdrachtsbelasting te claimen. Door de termijn nu te verlengen, wil hij particulieren, ondernemers en de vastgoedmarkt een steuntje in de rug geven.

Gunstigere voorwaarden
De tijdelijke maatregel is een uitkomst voor bijvoorbeeld particulieren die hun woning moeten verkopen als ze gaan scheiden of van een bestaande woning willen doorstromen naar een nieuwsbouwwoning. Ook voor stellen die vlak na aankoop van een huis uit elkaar gaan, komt de verlenging goed uit. Weekers geeft hen nu meer tijd om tegen gunstigere voorwaarden de woning door te verkopen. Als het huis namelijk binnen 36 maanden wordt doorverkocht, hoeft de koper alleen over de meerwaarde en eventueel andere vergoedingen overdrachtsbelasting te betalen.

Renoveren
Bij bedrijfspanden geeft de regeling marktpartijen de mogelijkheid om onroerend goed aan te kopen, te renoveren en up-to-date te verkopen. Dit allemaal zonder dat er twee keer over de gehele verkoopsom overdrachtsbelasting moet worden betaald. Ook hier geldt namelijk dat bij doorverkoop binnen 36 maanden de koper alleen over de meerwaarde en eventueel andere vergoedingen overdrachtsbelasting hoeft te betalen.

Voorbeelden

In de toelichting bij het beleidsbesluit van Weekers zijn nog enkele voorbeelden opgenomen, die ik hier integraal overneem:

Voorbeeld 1

A verkrijgt op 1 oktober 2012 een onroerende zaak. Op 1 oktober 2013 verkrijgt B deze onroerende zaak van A. Op 1 juli 2015 verkrijgt C de onroerende zaak van B.

Door de goedkeuring kan artikel 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer worden toegepast zowel bij de verkrijging van B als de verkrijging van C.

Voorbeeld 2

A verkrijgt op 1 november 2012 een onroerende zaak. Op 1 augustus 2013 verkrijgt B deze onroerende zaak van A. Op 1 december 2015 verkrijgt C de onroerende zaak van B.

Door de goedkeuring kan artikel 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer worden toegepast zowel bij de verkrijging door B als de verkrijging door C. Bij de verkrijging door C geldt alleen de verkrijging van B als de vorige verkrijging. De verkrijging door A ligt voor C immers buiten de termijn van 36 maanden.

Voorbeeld 3

A heeft op 1 maart 2012 een onroerende zaak verkregen. Op 1 maart 2013 verkrijgt B deze onroerende zaak van A.

In dit geval is de goedkeuring niet van toepassing, omdat de vorige verkrijging door A plaatsvond vóór 1 september 2012.

Print Friendly, PDF & Email

Hans-Willem Heetebrij

Ik ben notaris/partner bij een notariskantoor. Vastgoed en familierecht zijn mijn specialismen binnen het notariaat. Daarnaast ben ik een fan van Social Media.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.