Losse overdracht ‘aanhorigheden’ woning tegen 2% overdrachtsbelasting!

De ‘aanhorigheden’ van een woning (garage, schuur, tuin, etc) die los worden aangekocht, vallen vanaf 1 januari 2013 ook onder het tarief van 2% overdrachtsbelasting.

Een tijdje terug schreef ik over de verlaging (2% i.p.v. 6%) van het tarief voor de overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning. Daarin meldde ik dat ‘aanhorigheden’ van een woning (garage, schuur, tuin, etc) die los worden aangekocht, niet onder het 2% tarief vallen. Dat gaat veranderen met ingang van 1 januari 2013.

Op Prinsjesdag (18 september 2012) heeft Minister Jan Kees de Jager van Financiën  zes fiscale wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft onder andere voorstellen met betrekking tot elektronische registratie notariële akten, verhuurderheffing en herziening fiscale behandeling eigen woning.

Aanhorigheden woning ook 2% overdrachtsbelasting

Vanaf 1 januari 2013 gaan aanhorigheden van een woning ook onder de 2% overdrachtsbelasting vallen, ook als die los aangekocht worden. Voorwaarde is wel dat ze tot de woning behoren of gaan behoren.

In de toelichting bij het wetsvoorstel staat vermeld:

Naar aanleiding van het structureel maken van de verlaging van het tarief van de overdrachtsbelasting is de reikwijdte van dit lage tarief nader bezien. Voorgesteld wordt om het woningbegrip enigszins uit te breiden met aanhorigheden van woningen die op een later tijdstip worden verkregen dan de woning zelf. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan een latere verkrijging van een garage. Door de uitbreiding van het woningbegrip wordt het overdrachtsbelastingtarief van 2% voor woningen ook van toepassing op aanhorigheden die op een later tijdstip dan de woning zelf worden verkregen en tot deze woning gaan behoren.

Dit artikel regelt ten aanzien van het tarief van de overdrachtsbelasting de uitbreiding van het woningbegrip tot alle aan de woning behorende aanhorigheden. Het betreft aanhorigheden zoals de tuin, garages, schuren en dergelijke. De aanhorigheden mogen een eigen kadastraal nummer hebben en hoeven zich dus niet op hetzelfde (kadastrale) perceel als de woning te bevinden. Op dit moment geldt het 2%-tarief uitsluitend voor de aanhorigheden die op hetzelfde tijdstip als de woning worden verkregen. Met dit voorstel worden eveneens onder het 2%-tarief gebracht de aanhorigheden die op een later tijdstip dan de woning zelf worden verkregen en tot deze woning gaan behoren. Met het begrip aanhorigheden wordt aangesloten bij de uitgangspunten die gelden voor de eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting. Op grond van artikel 3.111, eerste lid, van de Wet IB 2001 worden ook de tot een eigen woning behorende aanhorigheden tot de eigen woning gerekend. Voor het woningbegrip in de overdrachtsbelasting geldt hetzelfde uitgangspunt

Of sprake is van een aanhorigheid is feitelijk. De uitleg van het begrip “aanhorigheid” heeft zich in de jurisprudentie voldoende ontwikkeld. Bij twijfel of er sprake is van een aanhorigheid kan voor duidelijkheid met de inspecteur contact worden opgenomen.

Let op!

Voor de praktijk geldt nog wel een aantal waarschuwingen:

 • het is op dit moment nog een wetsvoorstel en dus nog geen wet;
 • de maatregel gaat in vanaf 1 januari 2013, zodat aankopen  vóór die datum (=tekenen bij notaris) nog onder het 6% tarief vallen (in voorkomend geval zal je als koper dus pas in 2013 willen passeren bij de notaris);
 • de term ‘aanhorigheid’ is erg feitelijk zodat niet in alle gevallen gelijk duidelijk zal zijn of een perceel daaronder valt.
Print Friendly, PDF & Email

Hans-Willem Heetebrij

Ik ben notaris/partner bij een notariskantoor. Vastgoed en familierecht zijn mijn specialismen binnen het notariaat. Daarnaast ben ik een fan van Social Media.

2 reacties

 1. Jan schreef:

  Een aanhorigheid van bv een garagebox waar maar 2% overdrachtsbelasting hoeft te worden betaald geld alleen als de verkoper van de garagebox dezelfde rechtspersoon is waarvan u zijn huis hebt gekocht. Dat staat namelijk nergens en is alleen inside informatie bij de belastingdienst, makkelijker kunnen we u het niet maken.

  • HW schreef:

   Beste Jan,

   Dat klopt volgens mij niet (meer). Eerder was dat wel een regel. Nu staat er in de Wet op belastingen van rechtsverkeer:

   Artikel 14
   1. De belasting bedraagt 6 percent.
   2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting 2 percent voor de verkrijging van woningen en van rechten waaraan deze zijn onderworpen, alsmede voor de verkrijging van aandelen en rechten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, voor zover deze aandelen en rechten middellijk of onmiddellijk woningen vertegenwoordigen. Onder woningen worden mede begrepen aanhorigheden die tot woningen behoren of gaan behoren.

   Daarin kun je lezen dat aanhorigheden die tot een woning gaan behoren sowieso onder het het 2% tarief vallen. Voorwaarde is wel dat de garagebox als aanhorig aan deze woning gezien kan worden. Als die bijvoorbeeld een paar straten verder op ligt, kun je daarover discussiëren. Overleg vooraf met de fiscus is dan aan te bevelen.

   Mvg
   Hans-Willem

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.