Erfbelasting 2024 en Schenkbelasting 2024: Wat ga je betalen?

Belastingdienst: erfbelasting, schenkbelasting, overdrachtsbelasting, inkomstenbelasting, omzetbelasting - foto Heetebrij.Net | HW's Blog

Krijg je een erfenis of een schenking in 2024? Dan krijg je te maken met erfbelasting of schenkbelasting. In dit artikel kun je lezen wat de tarieven zijn en welke vrijstellingen je kunt gebruiken.

Vrijstellingen voor erfbelasting 2024

Als je een erfenis krijgt, is de kans groot dat je erfbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de erfenis hoger is dan jouw vrijstelling.

Ben je:Dan is jouw vrijstelling:
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend 795.156,
Kind met ziekte of handicap€ 75.546,-
(Pleeg-)Kind€ 25.187,-
Kleinkind€ 25.187,-
Ouder€ 59.643,-
Overig (zoals een broer of zus)€ 2.658,-

Vrijstellingen voor schenkbelasting 2024

Als je een schenking krijgt, is de kans groot dat je schenkbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de schenking hoger is dan jouw vrijstelling.

Ben je:Dan is jouw vrijstelling:
(Pleeg-)Kind€ 6.633,-
In 2024 mogen je ouders jou (en je broers en zussen) € 6.633,- belastingvrij schenken. Je hoeft hiervan geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel.
Kind tussen 18 en 40 jaar (eenmalig)31.813,-
of
€ 66.268,-
Ben je tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mogen je ouders jou eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken. Dit bedrag is in principe € 31.813,-. Maar als je het geschonken bedrag gebruikt voor de betaling van een dure studie of opleiding, dan is de vrijstelling € 66.268,-.
Overig (zoals een kleinkind)€ 2.658,-
Dit bedrag mag jaarlijks belastingvrij worden geschonken. Hiervan hoef je dus geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel.

NB: Van de hogere (eenmalige) schenkingen moet je wel aangifte doen. Daarbij moet je een beroep doen op de verhoogde vrijstelling.

Tarieven voor erfbelasting 2024 en schenkbelasting 2024

Is het bedrag van de erfenis of schenking hoger dan de vrijstelling, dan is het meerdere belast met erfbelasting of schenkbelasting. Dit meerdere heet dan ook een ‘belaste verkrijging’.

Ben je:dan betaal je over het gedeelte tot €152.368,-dan betaal je over het gedeelte vanaf €152.368,-
Gehuwd / geregistreerd partner /ongehuwd samenwonend
Wanneer je als ongehuwd samenwonende erft van je partner, moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen om een beroep te kunnen doen op de vrijstelling van € 795.156,- en de tarieven van 10/20% (o.a. minimaal zes maanden op hetzelfde woonadres staan ingeschreven).
10%20%
Ben je:dan betaal je over het gedeelte tot €152.368,-dan betaal je over het gedeelte vanaf €152.368,-
(Pleeg-)Kind10%20%
Kleinkind18%36%
Overig (zoals een ouder, broer of zus)30%40%

Bijvoorbeeld:

Je erft € 250.000,- van je ouders. Daarvoor heb je een vrijstelling van € 25.187,-.
Het bedrag dat belast wordt is dan (€ 250.000 – € 25.187 =) € 224.813,-.

Over het deel tot € 152.368 betaal je 10% en over de rest (€ 72.445), betaal je 20%. Totaal moet je dan € 15.236 + € 14.489 = € 29.725 erfbelasting betalen.

Pensioen en erfbelasting

Het partnerpensioen is vrijgesteld van erfbelasting. Maar het partnerpensioen vermindert wel de vrijstelling van € 795.156,- voor echtgenoten/ geregistreerd partners/ ongehuwd samenwonenden. De vrijstelling wordt gekort met de helft van de waarde van het pensioen of lijfrente-uitkering (minus 30% latente inkomstenbelasting). Er is wel altijd een minimale vrijstelling van € 205.420,-.

Ondernemingsvermogen

Een verkrijging van ondernemingsvermogen is tot een waarde van € 1.325.253 van de objectieve onderneming voor 100% vrijgesteld van schenk- of erfbelasting. Voor ondernemingen die meer waard zijn dan € 1.325.253 geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%. Als een deel van een objectieve onderneming wordt verkregen, wordt de 100% vrijstelling naar rato toegepast. Voor belasting, die eventueel nog verschuldigd is over het niet-vrijgestelde deel, kan 10 jaar uitstel van betaling worden verkregen.

Aangifte doen voor erfbelasting of schenkbelasting

Voor de erfbelasting krijg je automatisch een aangifteformulier van de Belastingdienst.
Voor de schenkbelasting moet je het formulier zelf aanvragen. Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie over de aangifte voor erf- of schenkbelasting.

Uiteraard kan de notaris je bij beide aangiften ook van dienst zijn.

Cijfers voor 2023

Mocht je nog in 2023 een schenking willen doen of een erfenis krijgen, dan kun je in dit artikel de tarieven en vrijstellingen voor 2023 lezen.

Print Friendly, PDF & Email

Hans-Willem Heetebrij

Ik ben notaris/partner bij een notariskantoor. Vastgoed en familierecht zijn mijn specialismen binnen het notariaat. Daarnaast ben ik een fan van Social Media.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.