Erfbelasting 2021 en Schenkbelasting 2021: Wat ga je betalen?

Belastingdienst: erfbelasting, schenkbelasting, overdrachtsbelasting, inkomstenbelasting, omzetbelasting - foto Heetebrij.Net | HW's Blog

Krijg je een erfenis of een schenking in 2021? Dan krijg je te maken met erfbelasting of schenkbelasting. In dit artikel kun je lezen wat de tarieven zijn en welke vrijstellingen je kunt gebruiken.

Vrijstellingen voor erfbelasting 2021

Als je een erfenis krijgt, is de kans groot dat je erfbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de erfenis hoger is dan jouw vrijstelling.

Ben je:Dan is jouw vrijstelling:
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend 671.910,-
Kind met ziekte of handicap€ 63.836,-
(Pleeg-)Kind€ 21.282,-
Kleinkind€ 21.282,-
Ouder€ 50.397,-
Overig (zoals een broer of zus)€ 2.244,-

Vrijstellingen voor schenkbelasting 2021

Als je een schenking krijgt, is de kans groot dat je schenkbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de schenking hoger is dan jouw vrijstelling.

Ben je:Dan is jouw vrijstelling:
(Pleeg-)Kind€ 6.604,-
In 2021 mogen je ouders jou (en je broers en zussen) € 6.604,- belastingvrij schenken. Je hoeft hiervan geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel.
Kind tussen 18 en 40 jaar (eenmalig)€ 26.881,-
of
€ 55.996,-
Ben je tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mogen je ouders jou eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken. Dit bedrag is in principe € 26.881,-. Maar als je het geschonken bedrag gebruikt voor de betaling van een dure studie of opleiding, dan is de vrijstelling € 55.996,-.
Ontvanger tussen 18 en 40 jaar (eenmalig) (‘Jubelton’) € 105.302,-
Ben je tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mag iemand (ouders, familielid of geheel iemand anders) jou eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken van € 105.302,-. Je moet de schenking dan wel gebruiken voor de aankoop of de verbouwing van een eigen woning. Ook mag de eigenwoningschuld of een restschuld van een verkochte eigen woning ermee worden afgelost. Deze eenmalig verhoogde vrijstelling geldt ook als in plaats van een bedrag een eigen woning wordt geschonken.

De schenking mag ook worden verkregen van een ander familielid of van een derde. De ontvanger moet wel tussen de 18 en 40 jaar te zijn.

Deze vrijstelling kan onder voorwaarden gespreid over 3 opeenvolgende jaren benut worden. De geschonken bedragen moeten uiterlijk in het 2e kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de 1e schenking is gedaan worden aangewend voor de eigen woning. De termijn voor het opleggen van de aanslag is met 2 jaar verlengd en vastgesteld op 5 jaar.
Overig (zoals een kleinkind)€ 3.244,-
Dit bedrag mag jaarlijks belastingvrij worden geschonken. Hiervan hoef je dus geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel.

NB: Van de hogere (eenmalige) schenkingen moet je wel aangifte doen. Daarbij moet je een beroep doen op de verhoogde vrijstelling.

Overgangsrecht bij eenmalige € 105.302,- (‘Jubelton’)

Heb je als ouder aan je kind al eerder een schenking gedaan waarbij je kind een beroep heeft gedaan op een eenmalige verhoogde vrijstelling in verband met een eigen woning? Dan moet je opletten, want niet in alle gevallen kun je nu de vrijstelling van € 105.302,- nog gebruiken of aanvullen.

Via onderstaande tabel kan voor aanvullende schenkingen in 2020 worden bekeken of er overgangsrecht geldt, en zo ja, welk bedrag maximaal aanvullend vrij van schenkbelasting kan worden geschonken.

Relatie met schenkerEerder gebruik gemaakt van verhoogde vrijstelling? Overgangsrecht?     Maximale verhoogde vrijstelling (cijfers 2020)
KindNeeNiet van toepassing€ 103.643
KindAlleen vóór 2010Art. 82a lid 1 SW€ 28.657
KindIn 2010 tot en met 2014Art. 82a lid 2 SWGeen aanvullende vrijgestelde schenking mogelijk
KindIn 2015 of 2016Art. 82a lid 3 (oud) SWIn 2017 en 2018 was het mogelijk aanvullend nog een bedrag van ruim € 50.000 vrij van schenkbelasting te schenken voor de eigen woning.
Per 1 januari 2019 is deze overgangsregeling, die tot 31 december 2018 was opgenomen in art. 82a lid 3 (tekst tot 31 december 2018) SW, vervallen.
DerdeNeeNiet van toepassing€ 103.643
DerdeIn oktober 2013 tot en met 2014Art. 82a lid 3 SWGeen
Let op: indien gebruik wordt gemaakt van het overgangsrecht, heeft de belastingplichtige in dat jaar geen recht op de jaarlijkse vrijstelling.

Tarieven voor erfbelasting 2021 en schenkbelasting 2021

Is het bedrag van de erfenis of schenking hoger dan de vrijstelling, dan is het meerdere belast met erfbelasting of schenkbelasting. Dit meerdere heet dan ook een ‘belaste verkrijging’.

Ben je:dan betaal je over het gedeelte tot €128.751,-dan betaal je over het gedeelte vanaf €128.751,-
Gehuwd / geregistreerd partner /ongehuwd samenwonend
Wanneer je als ongehuwd samenwonende erft van je partner, moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen om een beroep te kunnen doen op de vrijstelling van € 671.910,- en de tarieven van 10/20% (o.a. minimaal zes maanden op hetzelfde woonadres staan ingeschreven).
10%20%
Ben je:dan betaal je over het gedeelte tot €128.751,-dan betaal je over het gedeelte vanaf €128.751 ,-
(Pleeg-)Kind10%20%
Kleinkind18%36%
Overig (zoals een ouder, broer of zus)30%40%

Bijvoorbeeld:

Je erft € 250.000 van je ouders. Daarvoor heb je een vrijstelling van € 21.282.
Het bedrag dat belast wordt is dan (€ 250.000 – € 21.282 =) € 228.718.

Over het deel tot € 128.751 betaal je 10% en over de rest (€ 99.967), betaal je 20%. Totaal moet je dan € 12.875 + € 19.993 = € 32.868 erfbelasting betalen.

Pensioen en erfbelasting

Het partnerpensioen is vrijgesteld van erfbelasting. Maar het partnerpensioen vermindert wel de vrijstelling van € 671.910,- voor echtgenoten/ geregistreerd partners/ ongehuwd samenwonenden. Er is wel altijd een minimale vrijstelling van €173.580,-.

Ondernemingsvermogen

Een verkrijging van ondernemingsvermogen is tot een waarde van € 1.119.845 van de objectieve onderneming voor 100% vrijgesteld van schenk- of erfbelasting. Voor ondernemingen die meer waard zijn dan € 1.119.845 geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%. Als een deel van een objectieve onderneming wordt verkregen, wordt de 100% vrijstelling naar rato toegepast. Voor belasting, die eventueel nog verschuldigd is over het niet-vrijgestelde deel, kan 10 jaar uitstel van betaling worden verkregen.

Aangifte doen voor erfbelasting of schenkbelasting

Voor de erfbelasting krijg je automatisch een aangifteformulier van de Belastingdienst.
Voor de schenkbelasting moet je het formulier zelf aanvragen. Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie over de aangifte voor erf- of schenkbelasting.

Uiteraard kan de notaris je bij beide aangiften ook van dienst zijn.

Belastingrente overlijdens gaat weer ‘aan’ op 1 januari 2021

De Belastingdienst rekent voor overlijdens vanaf 1 januari 2021 weer belastingrente als de aangifte erfbelasting te laat wordt ingediend. Vanwege automatiseringsproblemen bij de Belastingdienst werd voor overlijdens vanaf 1 januari 2017 geen belastingrente gerekend bij belastingaanslagen erfbelasting.

Aangiften erfbelasting voor overlijdens in de periode dat de belastingrente ‘uit’ stond, krijgen niet alsnog met belastingrente te maken. Voor overlijdens in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 geldt een zogenoemde eerbiedigende werking. Dat wil zeggen dat de belastingrente ‘uit’ blijft.

De belastingrente wordt alleen aangezet voor overlijdens vanaf 1 januari 2021. Er wordt alleen belastingrente in rekening gebracht als de aangifte erfbelasting te laat wordt ingediend of als bij de definitieve aanslagregeling wordt afgeweken van de aangifte. Voor het indienen van de aangifte erfbelasting geldt een termijn van 8 maanden na het overlijden. Pas daarna wordt er belastingrente geheven. De Belastingdienst kan dit dus pas vanaf 1 september 2021 weer in rekening brengen.

Cijfers voor 2020

Mocht je nog in 2020 een schenking willen doen of een erfenis krijgen, dan kun je in dit artikel de tarieven en vrijstellingen voor 2020 lezen.

Print Friendly, PDF & Email

Hans-Willem Heetebrij

Ik ben notaris/partner bij een notariskantoor. Vastgoed en familierecht zijn mijn specialismen binnen het notariaat. Daarnaast ben ik een fan van Social Media.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.