Erfbelasting 2017 en Schenkbelasting 2017: Wat zijn de Tarieven en Vrijstellingen?

Belastingdienst - foto Heetebrij.Net | HW's BlogKrijg je een erfenis of een schenking in 2017? Dan krijg je te maken met erfbelasting of schenkbelasting. In dit artikel kun je lezen wat de tarieven zijn en welke vrijstellingen je kunt gebruiken.

Vrijstellingen voor erfbelasting 2017

Als je een erfenis krijgt, is de kans groot dat je erfbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de erfenis hoger is dan jouw vrijstelling.

Ben je: Dan is jouw vrijstelling:
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend 638.089,-
Kind met ziekte of handicap € 60.621,-
(Pleeg-)Kind € 20.209,-
Kleinkind € 20.209,-
Ouder € 47.859,-
Overig (zoals een broer of zus) 2.129,-

Vrijstellingen voor schenkbelasting 2017

Als je een schenking krijgt, is de kans groot dat je schenkbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de schenking hoger is dan jouw vrijstelling.

Ben je: Dan is jouw vrijstelling:
(Pleeg-)Kind € 5.320,-
Per jaar mogen je ouders jou (en je broers en zussen) € 5.320,- belastingvrij schenken. Je hoeft hiervan geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel.
Kind tussen 18 en 40 jaar Eenmalig € 25.526,- of € 53.176,-
Ben je tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mogen je ouders jou eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken. Dit bedrag is in principe € 25.526,-. Maar als je het geschonken bedrag gebruikt voor de betaling van een dure studie of opleiding, dan is de vrijstelling € 53.176,-.
Ontvanger tussen 18 en 40 jaar Eenmalig € 100.000,-
Ben je tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mag iemand (ouders, familielid of geheel iemand anders) jou eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken van € 100.000,-. De ontvanger moet de schenking dan wel gebruiken voor de aankoop of de verbouwing van een eigen woning. Ook mag de eigenwoningschuld of een restschuld van een verkochte eigen woning ermee worden afgelost. Deze eenmalig verhoogde vrijstelling geldt ook als in plaats van een bedrag een eigen woning wordt geschonken.

De schenking mag ook worden verkregen van een ander familielid of van een derde. De ontvanger moet wel tussen de 18 en 40 jaar te zijn.

Deze vrijstelling kan onder voorwaarden gespreid over 3 opeenvolgende jaren benut worden. De geschonken bedragen moeten uiterlijk in het 2e kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de 1e schenking is gedaan worden aangewend voor de eigen woning. De termijn voor het opleggen van de aanslag is met 2 jaar verlengd en vastgesteld op 5 jaar.

Overig (zoals een kleinkind) € 2.129,-
Dit bedrag mag jaarlijks belastingvrij worden geschonken. Hiervan hoef je dus geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel.

NB: Van de hogere (eenmalige) schenkingen moet je wel aangifte doen. Daarbij moet je een beroep doen op de verhoogde vrijstelling.

Overgangsrecht bij eenmalige € 100.000,-

Heb je al eerder een schenking gehad waarbij je een beroep heb gedaan op een eenmalige verhoogde vrijstelling? Dan moet je opletten, want niet in alle gevallen kun je nu de vrijstelling van € 100.000,- nog gebruiken of aanvullen. Er zijn 3 situaties denkbaar:

  1. Ontvanger heeft alleen vóór 2010 de eenmalig verhoogde vrijstelling benut
    Je kunt in 2016 maximaal € 27.570 vrijgesteld schenken. Dan kun je in 2017 nog aanvullend maximaal € 46.984 vrijgesteld schenken, waarvan € 5.304 ter vrije besteding. Als je niets doet in 2016, kun je in 2017 aanvullend maximaal € 27.567 vrijgesteld schenken waarvan € 5.304 ter vrije besteding.
  2. Ontvanger heeft tussen 2010 en 2014 een beroep gedaan op de eenmalig verhoogde vrijstelling
    Je kunt in 2017 geen schenking doen met toepassing van de verhoogde vrijstelling van maximaal € 100.000. Voor deze groep geldt geen inhaalmogelijkheid.
  3. Ontvangers die in 2015 of 2016 gebruik hebben gemaakt van een verhoogde vrijstelling
    Voor schenkingen in 2015 (€ 52.752) en 2016 (€ 53.016) geldt in 2017 een aanvullende vrijstelling van € 46.984, waarvan € 5.304 ter vrije besteding. De totale vrijstelling komt voor de ontvangers zo uit op € 100.000. Deze overgangsmaatregel is om te voorkomen dat gewacht wordt met schenken tot 2017.

Tarieven voor erfbelasting 2017 en schenkbelasting 2017

Is het bedrag van de erfenis of schenking hoger dan de vrijstelling, dan is het meerdere belast met erfbelasting of schenkbelasting. Dit meerdere heet dan ook een ‘belaste verkrijging’.

Ben je: dan betaal je over het gedeelte tot € 122.269,- dan betaal je over het gedeelte vanaf € 122.269,-
Gehuwd / geregistreerd partner /ongehuwd samenwonend 10% 20%
Wanneer je als ongehuwd samenwonende erft van je partner, moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen om een beroep te kunnen doen op de vrijstelling van € 638.089,- en de tarieven van 10/20% (o.a. minimaal zes maanden op hetzelfde woonadres staan ingeschreven).
Ben je: dan betaal je over het gedeelte tot € 122.269,- dan betaal je over het gedeelte vanaf € 122.269,-
(Pleeg-)Kind 10% 20%
Kleinkind 18% 36%
Overig (zoals een ouder, broer of zus) 30% 40%

Bijvoorbeeld:

Je erft € 250.000 van je ouders. Je hebt een vrijstelling van € 20.209.
Je belaste verkrijging is dan (€ 250.000 – € 20.209 =) € 229.791. Over het deel tot € 122.269 betaal je 10% en over de rest, € 107.522, betaal je 20%. Totaal moet je dan € 12.226 + € 21.504 = € 33.730 erfbelasting betalen.

Pensioen en erfbelasting

Het partnerpensioen is vrijgesteld van erfbelasting. Maar het partnerpensioen vermindert wel de vrijstelling van € 638.089 voor echtgenoten/ geregistreerd partners/ ongehuwd samenwonenden. Er is wel altijd een minimale vrijstelling van € 164.842.

Ondernemingsvermogen

Een verkrijging van ondernemingsvermogen is tot een waarde van € 1.063.479 van de objectieve onderneming voor 100% vrijgesteld van schenk- of erfbelasting. Voor ondernemingen die meer waard zijn dan € 1.063.479 geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%. Als een deel van een objectieve onderneming wordt verkregen, wordt de 100% vrijstelling naar rato toegepast. Voor belasting, die eventueel nog verschuldigd is over het niet-vrijgestelde deel, kan 10 jaar uitstel van betaling worden verkregen.

Aangifte doen voor erfbelasting of schenkbelasting

Voor de erfbelasting krijg je automatisch een aangifteformulier van de Belastingdienst.
Voor de schenkbelasting moet je het formulier zelf aanvragen. Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie over de aangifte voor erf- of schenkbelasting.

Uiteraard kan de notaris je bij beide aangiften ook van dienst zijn.

Print Friendly, PDF & Email

Hans-Willem Heetebrij

Ik ben notaris/partner bij een notariskantoor. Vastgoed en familierecht zijn mijn specialismen binnen het notariaat. Daarnaast ben ik een fan van Social Media.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.