Alsnog bescherming tegen onverwachte schulden! (Beneficiaire aanvaarding update)

erfenis, vermogensoverzicht, beneficiaire aanvaarding, vereffeningIn enkele eerdere artikelen (deze en deze) schreef ik over een ingediend wetsvoorstel waarin wordt geregeld dat erfgenamen bij een onverwachte schuld in een later stadium de erfenis alsnog beneficiair kunnen aanvaarden. Ook al hebben ze eerder zuiver aanvaard, dan is toch nog beneficiaire aanvaarding mogelijk. Dit wetsvoorstel is inmiddels door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer goedgekeurd en treedt in werking op 1 september 2016.

Beneficiaire aanvaarding update: Alsnog bescherming tegen onverwachte schulden in erfenis

Hieronder volgt het nieuwsbericht van de KNB:

Eerste Kamer akkoord met nieuwe regels aanvaarden erfenis
07-06-2016
Het wegnemen van bijvoorbeeld een familiefotoboek wordt straks niet langer gezien als een daad van zuivere aanvaarding van de nalatenschap. Hetzelfde geldt voor het meegeven van inboedel die geen waarde heeft aan een kringloopwinkel. De Eerste Kamer ging dinsdag akkoord met het wetsvoorstel ‘bescherming erfgenamen tegen schulden’. Hierin wordt geregeld dat een erfgenaam alleen zuiver aanvaardt als hij goederen van de nalatenschap verkoopt, bezwaart of op andere wijze aan het verhaal van schuldeisers onttrekt.

Als erfgenamen na zuivere aanvaarding van de nalatenschap een onverwachte schuld tegenkomen, kunnen zij binnen drie maanden naar de kantonrechter gaan om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden. Dat is nu niet het geval. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is voorstander van de beschermingsregeling voor erfgenamen zoals die in het wetsvoorstel staat. Maar de voorgestelde regeling zal niet alle problemen voor erfgenamen oplossen. Dit omdat de meeste schulden van de erflater niet als een onverwachte schuld kunnen worden aangemerkt. Daarom blijft voorlichting belangrijk.

De regeling treedt op 1 september 2016 in werking.

Wat zijn onverwachte schulden?

Let wel op, want de meeste schulden zijn dus geen onverwachte schulden! Het moet gaan een schuld die de erfgenaam niet kende en ook niet behoorde te kennen.

Geen publicatie in dagblad meer

Verder staat in dezelfde nieuwe wet dat de benoeming van een vereffenaar niet langer in een landelijk nieuwsblad bekend hoeft te worden gemaakt, maar alleen in de Staatscourant. Dat zal veel kosten schelen bij de erfenis, want een advertentie kost als snel enkele honderden euro’s.

Print Friendly, PDF & Email

Hans-Willem Heetebrij

Ik ben notaris/partner bij een notariskantoor. Vastgoed en familierecht zijn mijn specialismen binnen het notariaat. Daarnaast ben ik een fan van Social Media.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.