Verbeterde werking inschrijving koopovereenkomst bij beslag

Woning te koopDe Tweede Kamer heeft op 3 september 2015 ingestemd met het wetsvoorstel dat zorgt voor een verbeterde werking van de ‘Vormerkung’ (inschrijving koopovereenkomst) bij beslag. De KNB ondersteunt de regeling dat de koper onder wie na de Vormerkung derdenbeslag wordt gelegd, de koopsom in weerwil van dat beslag onder de notaris kan storten.

Wat is Vormerkung?

Vormerkung (de inschrijving van de koop van een registergoed bij het Kadaster) beschermt de koper onder andere tegen een na die Vormerkung gelegd beslag op het registergoed. Dit beslag kan niet tegen de koper worden ingeroepen. Maar wanneer de schuldeiser van de verkoper derdenbeslag onder de koper legt, kan de koper de koopprijs niet onder de notaris storten. Hierdoor gaat de levering alsnog niet door. Om de werking van de Vormerkung bij beslag te verbeteren is dit wetsvoorstel ingediend.

Koopsom onder notaris storten

In het wetsvoorstel wordt aan artikel 475h Wetboek van rechtsvordering (Rv) een derde lid toegevoegd. Dit lid bepaalt dat een betaling door een derde-beslagene aan de notaris – ten behoeve van de overdracht van een registergoed – niet kan worden ingeroepen tegen de beslaglegger voor zover dit beslag is gelegd na de Vormerkung. De koper kan dus – ondanks het derdenbeslag – de koopsom onder de notaris storten zodat de levering door kan gaan. De KNB juicht deze regeling toe. Het doorgaan van de levering is namelijk niet alleen in het belang van partijen, maar ook van andere betrokkenen.

Waarborg gelden uitbetalen

De regeling voorziet door het invoeren van een nieuw artikel 507b Rv in een conversie van het posterieure beslag op de onroerende zaak in een beslag op het surplus van de koopsom onder de notaris. Hierdoor biedt de nieuwe regeling de notaris de waarborg dat hij de gelden kan uitbetalen zonder te vrezen dat hij wordt aangesproken door een posterieure beslaglegger. De notaris kan hierdoor op dezelfde wijze handelen als bij een regulier derdenbeslag op de kwaliteitsrekening. De nieuwe regeling bevat dus in meerdere opzichten een verbetering van de huidige regeling.

Consultatie KNB

De KNB heeft haar reactie gegeven. Vervolgens is in april 2015 een Voorstel van wet bekend gemaakt, waaruit blijkt dat de minister van Veiligheid en Justitie het advies van de KNB op de belangrijkste punten heeft gevolgd. De voorgestelde wijziging van artikel 7:3 BW, die de KNB in haar reactie op consultatie als disproportioneel heeft afgewezen, heeft het Voorstel van Wet niet gehaald en wordt derhalve niet doorgevoerd. De KNB juicht het vervallen van deze voorgestelde wetswijziging uiteraard van harte toe. Op 19 juni 2015 is een Nota van Wijziging bekend gemaakt, met enkele technische wijzigingen en vaststelling van het overgangsrecht.

Het wetsvoorstel wordt nu in behandeling genomen bij de Eerste Kamer.

Bron: KNB nieuwsbericht, 3 september 2015

Print Friendly, PDF & Email

Hans-Willem Heetebrij

Ik ben notaris/partner bij een notariskantoor. Vastgoed en familierecht zijn mijn specialismen binnen het notariaat. Daarnaast ben ik een fan van Social Media.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.