Verlaging overdrachtsbelasting woning naar 2% is definitief!

Lente-akkoord bezuinigingen

foto © ANP/Roel Rozenburg

Eerder al schreef ik een artikel over de verlaging van de overdrachtsbelasting voor woningen naar 2%. Deze regeling gold tot 1 juli 2012.

Vandaag werd door het Ministerie in het kader van het Lente-akkoord officieel bekend gemaakt dat de verlaging ook na 1 juli 2012 2% blijft. De belangrijkste punten uit het begrotingsakkoord zijn onder andere hier te vinden.

Een belangrijke hervorming in het akkoord is voor de woningmarkt nog de aanpak van de hypotheekregels. De hypotheekrenteaftrek blijft, maar voor nieuwe gevallen is de aftrek alleen mogelijk bij hypotheken waarbij wordt afgelost.

Bij de huurmarkt komt er een verhuurdersbelasting. Huren voor inkomens vanaf 33.000 euro mogen 1 procent plus inflatie omhoog.

De gehele tekst van het nieuwe besluit over de overdrachtsbelasting volgt hieronder en is terug te vinden op de site van de Belastingdienst:

Overdrachtsbelasting. Verlaging tarief bij verkrijging woningen

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven en

beleidsbesluiten

Besluit van 25 mei 2012, nr. BLKB 2012/863M

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit wordt goedgekeurd dat met ingang van 1 juli 2012 bij de verkrijging

van een woning overdrachtsbelasting wordt geheven naar een tarief van 2 procent.

1. Inleiding

Vanaf 15 juni 2011 is voor de verkrijging van woningen het tarief voor de

overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd naar 2 procent. Deze tijdelijke maatregel

loopt tot 1 juli 2012. In het Begrotingsakkoord 2013 is besloten om per 1 juli 2012

het tarief van de overdrachtsbelasting bij de verkrijging van woningen structureel

naar 2 procent te verlagen. Deze wijziging zal opgenomen worden in een

wetsvoorstel dat nog aan de Tweede Kamer moet worden aangeboden. Na

inwerkingtreding van de wet werkt deze wijziging terug tot en met 1 juli 2012.

2. Goedkeuring

Het is niet wenselijk dat belanghebbenden de verkrijging van een woning uitstellen

tot het wetsvoorstel wordt aangenomen. Daarom keur ik vooruitlopend op

wetswijziging het volgende goed.

Goedkeuring

Ik keur goed dat voor de heffing van overdrachtsbelasting een tarief van 2 procent

wordt toegepast bij de verkrijging op of na 1 juli 2012 van een woning. Hieronder

wordt het begrip woning nader toegelicht.

3. Woning

De maatregel ziet op de verkrijging van woningen of van rechten waaraan deze zijn

onderworpen. De structurele verlaging van het tarief wordt vormgegeven zoals

deze als tijdelijke maatregel op 30 juni 2012 in artikel 14, tweede lid, van de Wet

op belastingen van rechtsverkeer is geregeld1. Voor de uitleg van het begrip woning

verwijs ik naar de memorie van toelichting behorende bij de tijdelijke maatregel2.

4. Inwerkingtreding en vervaldatum

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2012.

Dit besluit geldt totdat het voornoemde wetsvoorstel tot wet is verheven.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 25 mei 2012

de Staatssecretaris van Financiën

F.H.H. Weekers

1 Wet van 22 december 2011 (Belastingplan 2012), Stb. 2011, 639

2 Kamerstukken II, 2011/12, 33 003, nr. 3, blz. 115-116

Print Friendly, PDF & Email

Hans-Willem Heetebrij

Ik ben notaris/partner bij een notariskantoor. Vastgoed en familierecht zijn mijn specialismen binnen het notariaat. Daarnaast ben ik een fan van Social Media.

1 reactie

  1. 25 mei 2012

    […] aldus Hans-Willem Heetebrij in een bericht op zijn site over overdrachtsbelasting. […]

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.