Verlaging overdrachtsbelasting woning naar 2% is definitief!

Eerder al schreef ik een artikel over de verlaging van de overdrachtsbelasting voor woningen naar 2%. Deze regeling gold tot 1 juli 2012. Vandaag werd door het Ministerie in het kader van het Lente-akkoord...