Subsidieregeling verwijderen asbestdaken: wat moet je er van weten?

Subsidieregeling verwijderen asbestdakenVanaf begin 2016 kunnen eigenaren van gebouwen subsidie aanvragen voor  het verwijderen van asbestdaken. De ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het leven geroepen om de sanering te versnellen.  Asbestdaken zijn vanaf 2024 verboden.
 
Particulieren en bedrijven kunnen vanaf 4 januari 2016 vanaf 9.00 uur een subsidieaanvraag doen bij RVO.nl. Een van de voorwaarden bij het toekennen van de subsidie is dat de werkzaamheden door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd.

Binnen 9 jaar asbestvrij

Staatssecretaris Dijksma: ‘De subsidie is een extra aansporing om binnen negen jaar alle daken asbestvrij te krijgen. Maar er is meer nodig om dit te bereiken. Partijen als landbouworganisatie LTO, de Bond voor Verzekeraars en Bouwend Nederland hebben hiervoor een initiatief aangekondigd om eigenaren van daken te helpen bij hun sanering.’

Vanaf 1994 is het gebruik van asbest verboden. Ook bestaat de plicht om gebouwen die zijn gebouwd voor 1994 te inventariseren op asbest bij verbouwing of sloop. Dit jaar besloot het kabinet dat er vanaf 2024 geen asbest meer op de Nederlandse daken mag liggen. Nu ligt er nog ongeveer 120 miljoen vierkante meter asbesthoudend materiaal op daken, waarvan circa 15 miljoen op huizen en bijna 80 miljoen op agrarische gebouwen.

Voor wie geldt de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken?

Subsidie kun je aanvragen wanneer jij degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerkingen. Overheden die een asbestdak laten verwijderen uit hoofde van een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Looptijd en indienen

De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. Je kunt je subsidieaanvraag tot 31 december 2019 17.00 uur indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Je kunt je aanvraag indienen binnen een termijn van 6 maanden na de verwijdering van het asbestdak. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Aanvragen voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken kun je doen via mijn.rvo.nl.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. Je kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt.

Subsidiebudget

Voor 2016 is een budget van €10 miljoen beschikbaar. Per jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is reeds bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Leefomgeving en gezondheid

Met deze regeling stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Milieu de verwijdering van asbestdaken vanaf 2016 tot en met 2019. Waarom? Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen.

Meer informatie?

Zie de volgende websites voor meer informatie over de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken:

Bron: RVO.nl

Print Friendly, PDF & Email

Hans-Willem Heetebrij

Ik ben notaris/partner bij een notariskantoor. Vastgoed en familierecht zijn mijn specialismen binnen het notariaat. Daarnaast ben ik een fan van Social Media.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.