Klacht over een notaris: wat kun je doen?

klacht notarisDe meeste mensen krijgen in hun leven wel eens te maken met een notaris. Meestal verloopt dat zonder problemen, maar niet altijd.

Hier lees je wat je kunt doen als je niet tevreden bent met de dienstverlening of rekening van de notaris.

Hoe dien je bijvoorbeeld een klacht in tegen een notaris?

1 – Overleg met de notaris

Ga in overleg met de notaris om te proberen samen tot een oplossing te komen.

Zeker als het gaat om de geboden dienstverlening werkt een gesprek voor beide partijen vaak verhelderend en is een oplossing meestal nabij. De KNB heeft enkele tips voor het voeren van een dergelijk gesprek:

  • Ga bij voorkeur een persoonlijk gesprek aan. Dat kost u in eerste instantie wat meer tijd, maar het is minder vluchtig dan een telefoongesprek of e-mailcontact en leidt daarom bijna altijd tot een snelle oplossing van het probleem.

  • Zet uw vragen of bezwaren voor uzelf op papier. Dit helpt altijd, zeker wanneer het bijvoorbeeld gaat om ingewikkelde juridische kwesties. Ook kan het eventueel andere vragen bij u oproepen waar u in eerste instantie niet aan had gedacht.

  • Kies voor een neutrale insteek van het gesprek en houdt het zakelijk, hoe lastig dat soms ook kan zijn. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om de afwikkeling van een nalatenschap kunnen emoties een behoorlijke rol spelen.

  • Biedt de notaris de kans om zijn handelen uit te leggen. Meestal heeft de (kandidaat-)notaris met de beste bedoelingen gehandeld en kan hij u ook uitleggen waarom. Het tonen van wederzijds begrip is vaak de sleutel tot een bevredigende oplossing.

  • Geef meteen aan wanneer een juridische term of handeling u niet helemaal duidelijk is. Dan blijft u niet met een onbeantwoorde vraag zitten, terwijl het gesprek al is voortgegaan.

  • Probeer duidelijke en concrete afspraken te maken wanneer dit van toepassing is. Dat voorkomt misverstanden in de toekomst.

2 – Tussenkomst van de KNB

Vraag om tussenkomst van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) .

Biedt een gesprek geen uitkomst? De KNB kan je, als je dat wilt, met informele tussenkomst helpen bij het vinden van de juiste oplossing. Deze tussenkomst is onpartijdig en vindt plaats door middel van schriftelijke uitwisseling van standpunten. De ervaring leert dat dit in de meeste gevallen alsnog tot een oplossing leidt.

Voorwaarden tussenkomst

De tussenkomst van de KNB is bedoeld voor cliënten die ontevreden zijn over de dienstverlening van de notaris. De tussenkomst is niet bedoeld voor zuiver juridische geschillen of het vaststellen van schadevergoeding. Hiervoor wendt u zich tot de civiele rechter.

Verder vraagt de KNB u om eerst uw ontevredenheid openlijk met uw notaris te bespreken. Pas wanneer een open gesprek over uw bezwaar met de betreffende notaris niet tot een oplossing leidt, kan met hulp van de KNB getracht worden het contact tussen u en de notaris te herstellen om zo toch tot een oplossing te komen. 

Aanvraag indienen

Vraag de hulp aan via een digitaal bezwaarformulier of per post.

Leg kort uit waar het om gaat. Stuur de brief naar het volgende adres:

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Afdeling tuchtrecht en klachten

Postbus 16020

2500 BA DEN HAAG

Binnen enkele dagen krijgt u een ontvangstbericht van de KNB.

De procedure

Is uw bezwaar voor tussenkomst geschikt, dan brengt de KNB de notaris op de hoogte. Die licht vervolgens de zaak van zijn kant schriftelijk toe. Hij reageert op de voorstellen van de cliënt of komt zelf met een mogelijke oplossing. Met hulp van de KNB wordt geprobeerd via schriftelijke uitwisseling het conflict tussen u en uw notaris op te lossen.

3 – Klacht bij Geschillencommissie Notariaat

Dien een klacht in bij de Geschillencommissie Notariaat.

Per 1 januari 2013 is de procedure waarbij ringvoorzitters over declaratiegeschillen beslissen vervallen. Ook de mogelijkheid om te klagen over notarissen bij de Nationale Ombudsman is afgeschaft. In plaats daarvan worden notarissen aangesloten bij de Geschillencommissie Notariaat.

Voordat de Geschillencommissie de klacht in behandeling neemt, krijgen de notaris en de klager vier weken de gelegenheid eerst zelf het probleem op te lossen, overeenkomstig de kantoorklachtenregeling van de notaris.

De klachten- en geschillenregeling geldt voor geschillen tot €.10.000,-. Voor meer informatie zie www.degeschillencommissie.nl.

4 – Klacht bij Kamer voor het Notariaat

Dien een klacht in bij de Kamer voor het Notariaat.

(Kandidaat-)notarissen moeten zich houden aan de beroeps- en gedragsregels. De kamers voor het notariaat verzorgen de tuchtrechtspraak.

Is een (kandidaat-)notaris mogelijk in gebreke gebleven, dan kan schriftelijk een formele klacht met onderbouwing ingediend worden bij de kamer voor het notariaat. Deze klacht moet betrekking hebben op de (foutieve) ambts- of beroepsuitoefening van de (kandidaat-)notaris. Dit kan gedaan worden door iedere belanghebbende.

Je kunt de klacht schriftelijk indienen bij de kamer voor het notariaat van het hofressort in de regio van jouw notaris. Er geldt hierbij een vervaltermijn van drie jaar na de dag waarop de klager van het handelen of nalaten van de (kandidaat-)notaris kennis heeft genomen.

Neemt de kamer voor het notariaat je klacht in behandeling en spreekt de kamer uit dat de klacht gegrond is? Dan kan de kamer besluiten een sanctie op te leggen aan de notaris. Meer informatie is te vinden op de website van de KNB..

5 – Civiele procedure

Heb je een zuiver juridisch geschil met de notaris of wil je aanspraak maken op schadevergoeding? Dan is de weg naar de civiele rechter de juiste. Daarvoor zul je een advocaat moeten inschakelen.

Dit artikel is eerder verschenen op www.vraagdenotaris.nl.

Tip van HWUpdate juni 2014

Inmiddels is er een Brochure Spelregels notaris en consument verschenen, waar je je rechten en plichten bij een bezoek aan de notaris kunt nalezen.

Print Friendly, PDF & Email

Hans-Willem Heetebrij

Ik ben notaris/partner bij een notariskantoor. Vastgoed en familierecht zijn mijn specialismen binnen het notariaat. Daarnaast ben ik een fan van Social Media.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.