Makelaar èn advocaat in gebreke bij ingebrekestelling koopovereenkomst

Zowel de makelaar als de advocaat sloegen de plank mis in deze casus van niet nakoming bij een koopovereenkomst door de koper. Volgens de Rechtbank Rotterdam waren de ingebrekestellingen die zij namens de verkoper...