Erfbelasting 2023 en Schenkbelasting 2023: Wat ga je betalen?

Krijg je een erfenis of een schenking in 2023? Dan krijg je te maken met erfbelasting of schenkbelasting. In dit artikel kun je lezen wat de tarieven zijn en welke vrijstellingen je kunt gebruiken.