Erfbelasting 2016 en Schenkbelasting 2016: Wat zijn de Tarieven en Vrijstellingen?

Krijg je een erfenis of een schenking in 2016? Dan krijg je te maken met erfbelasting of schenkbelasting. In dit artikel kun je lezen wat de tarieven zijn en welke vrijstellingen je kunt gebruiken.