Nieuwe Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling per 1 juli 2013

Als huisarts, leerkracht, verpleegkundige, kinderopvang begeleider, hulpverlener, zelfstandige beroepsbeoefenaar, kun je te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de...