Is een koopakte verplicht bij het kopen van een woning?

Ja, als de koper een consument is. Op 1 september 2003 is de ‘Wet betreffende de aanvulling van titel 7.1 en 7.12 (koop van onroerende zaken en aanneming van werk)’ in werking getreden. Als er sprake is van een consument/koper van een woning, dan geldt sinds die datum:

  • dat de koopovereenkomst schriftelijk dient te worden aangegaan; en
  • dat de koper drie dagen bedenktijd heeft.

Dit betekent dat er zonder een schriftelijke koopakte geen koopovereenkomst is.

In de genoemde wet is ook de mogelijkheid opgenomen van inschrijving door de notaris van een koopovereenkomst bij het Kadaster. Dit biedt de koper zes maanden bescherming tegen bijvoorbeeld faillissement van de verkoper of als er beslag op het pand gelegd wordt. Dit laatste punt geldt overigens voor alle soorten koop, ook als het geen woning betreft.

Wat is een woning?

Hiermee wordt bedoeld een gebouw of een gedeelte daarvan dat dient tot woondoeleinden. De feitelijke situatie ten tijde van de totstandkoming van de koopovereenkomst is maatgevend. Onder dit begrip valt ook de tweede woning (de vakantiewoning, de recreatiewoning).

De woonboot, de woonwagen en de woonkeet vallen er niet onder, omdat deze niet onroerend zijn. Een sta-caravan zou er mogelijk wel onder kunnen vallen, mits is voldaan aan een aantal voorwaarden voor het zijn van onroerend .

Onder het begrip woning valt evenmin een studentenhuis aangeschaft voor een studerend kind, een woonwinkelhuis, een praktijkpand dat voor het merendeel als praktijkruimte wordt gebruikt, en een bedrijfsruimte die de koper als woning wil gebruiken dan wel tot woning wil verbouwen.

Wanneer is sprake van een consument-koper?

Onder consument wordt verstaan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf oftewel de overeenkomst niet sluit in zijn beroep of bedrijf.

Wanneer is sprake van een tussen partijen opgemaakte koopakte?

De koopovereenkomst moet ten minste bevatten de persoonsgegevens van de verkoper en de koper, het object en de prijs. Zaken als leveringstermijn, hoegrootheid perceel, kosten koper of vrij op naam, verdeling koopprijs over roerende en onroerende zaken zijn geen kernbepalingen die in de overeenkomst moeten staan, al worden zij meestal wel vermeld. Hetzelfde geldt voor de ontbindende voorwaarden betreffende de financiering en huisvestingsvergunning, voor de publiekrechtelijke beperkingen, voor de bouwtechnische toestand etc.

Print Friendly, PDF & Email

HW

Ik ben kandidaat-notaris. Daarnaast ben ik actief op het gebied van de sport tennis en kook ik graag. Vastgoed en familierecht zijn mijn specialismen binnen het notariaat. Bij al deze zaken probeer ik Social Media in te zetten.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: